Succisa pratensis

€ 3,00

blauwe knoop
Kleur: lilablauw
Hoogte: 80 cm
Bloeitijd: juli-okt
Standplaats: zon

Verder winkelen: S - Succisa - Assortiment

Prachtige Scabiosa-achtige, laatbloeiende inheemse plant. Groeit oorspronkelijk op open zonnige plekken in vochtige lichtzure grond maar doet het ook goed op drogere plekken. Bijen- en vlindermagneet. Inheems

Was waardplant voor de in Nederland verdwenen Moerasparelmoervlinder.

Diverse soorten wilde bijen bezoeken de bloemen van de Blauw knoop vanwege de nectar, waaronder: Grote wolbij, Andoornbij, Aardhommel, Boomhommel en diverse soorten Groefbijen en Zandbijen. 


Bekijk op Google