Inheemse planten

De belangstelling voor inheemse en wilde planten neemt sterk toe. Dat heeft zeker te maken omdat we ons zorgen maken over de wilde bijen, vlinders, insecten en de biodiversiteit in het algemeen. Gelukkig tonen steeds meer onderzoeken aan dat uitheemse planten ook een zeer gunstige invloed op de biodiversiteit hebben. Toch zijn veel insecten afhankelijk van bepaalde inheemse soorten die ze gebruiken als waardplant, denk hierbij aan het afzetten van de eitjes en voedsel; we kunnen ons goed voorstellen dat je wat meer met wilde planten wilt gaan doen.

Onderstaand de lijst met inheemse planten die wij in ons assortiment hebben (maar niet het gehele jaar door leverbaar zijn!)
Met 'inheems' worden de oorspronkelijk in Nederland voorkomende planten aangeduid, maar ook de zogenaamde 'archeofyten'
(door de mens in Nederland ingevoerd vóór het jaar 1500 zoals de wilde cichorei en de wilde kaardenbol) en de ‘ingeburgerde’ planten
zoals de Geranium phaeum kunnen we daartoe rekenen (bij 'ingeburgerd' gaat het om soorten die meerdere generaties geleden
al in Nederland terecht zijn gekomen, in ons klimaat levensvatbaar zijn en zich zelfstandig kunnen handhaven en voortplanten).