Lijst van waardplanten

Wat betekent de term 'waardplant'?
Waardplanten zijn in feite alle planten die de functie van gastheer vervullen. Het woord "waard" stamt af van de gastheer in een herberg, hij verzorgt eten, drinken en onderdak voor de bezoeker. 
Vlinders bijvoorbeeld leggen er hun eitjes op en deze waardplanten zijn daarmee van cruciaal belang voor de voortplanting en dus het behoud van de verschillende vlindersoorten. Ook de rupsen leven er vervolgens van. Ze zijn dus onmisbaar in een vlindervriendelijke tuin.

Zijn waardplanten altijd inheems?
Als waardplant voor de rupsen worden zowel inheemse als uitheemse wilde en gecultiveerde (!!) plantensoorten gebruikt (bron: Vlinderstichting). 
Op de uitgebreide lijst van de vlinderstichting tref je ruim 950 soorten waardplanten aan, voor het grootste deel inheems en circa 20% uitheems. 

Meer of minder kieskeurig?
Sommige vlinders, zoals de koolwitjes, zijn in de keuze voor een waardplant niet erg kieskeurig. Andere vlinders zijn dat juist wel, maar hebben het geluk dat hun waardplant heel algemeen voorkomt. Zo hebben de dagpauwoog en atalanta de brandnetel als waardplant. Dat zijn dan ook vlinders die we nog relatief veel zien. Zo vindt de koninginnepage alle schermbloemigen wel oké en legt hij de eitjes niet alleen op de uitheemse groene venkel (Foeniculum vulgare) maar ook (uit eigen waarneming) op bijv. de bronsbladige cultuurvariëteit 'Giant Bronze'

Welke waardplanten hebben wij in het assortiment?

                 INHEEMS:

- Althaea officinalis (echte heemst)
- Briza media (trilgras, bevertjes)
- Campanula rotundifolia (grasklokje)
- Digitalis lutea (vingerhoedskruid)
- Digitalis purpurea (vingerhoedskruid)
- Dipsacus fullonum (kaardebol)
- Echium vulgare (slangenkruid)
- Foeniculum vulgare (venkel)
Knautia arvensis (beemdkroon)
- Lathyrus vernus (voorjaars-Lathyrus)
- Lunaria rediviva (vaste Judaspenning)
- Lychnis flos-cuculi (echte koekoeksbloem)
- Lythrum salicaria (grote kattenstaart)
- Primula veris (gulden sleutelbloem)
- Primula vulgaris (stengelloze sleutelbloem)
- Scabiosa columbaria (duifkruid)
- Silene vulgaris (blaassilene)
- Succisa pratensis (blauwe knoop)
- Viola odorata (maarts viooltje)

            UITHEEMS:

- Calamintha nepeta (bergsteentijm)
- Centaurea montana (vaste korenbloem)
- Ferula communis (reuzenvenkel)
- Foeniculum vulgare (venkel)
- Lathyrus vernus (voorjaars-Lathyrus)
- Luzula nivea (sneeuwwitte veldbies)
- Melica ciliata (wimpelparelgras)
- Tropaeolum majus (Oost-indische kers)

Ook in ons assortiment cultivars van de volgende waardplanten:

- Angelica silvestris (engelwortel)
- Deschampsia cespitosa (ruwe smele)
- Echinops (kogeldistel)
- Geranium sanguineum (bloedooievaarsbek)
- Hesperis matronalis (damastbloem)
- Lavandula angustifolia (lavendel)
- Lunaria annua (gewone judaspenning)
- Milium effusum (bosgierstgras)

- Molina caerulea (pijpenstrootje)
- Origanum vulgare (marjolein/oregano)
- Persicaria bistorta (adderwortel)
- Sanguisorba officinalis (pimpernel)
- Thymus praecox (kruiptijm)
- Trifolium (zwavelklaver)
- Verbascum (toorts)

Beknopte lijst van waardplanten per vlindersoort (bron: Vlinderstichting)

Vlindersoort Waardplant
Atalanta Grote en kleine brandnetel
Boomblauwtje Vuilboom, klimop, heide, hulst, wegedoorn, vlinderstruik en kattenstaart
Citroenvlinder Vuilboom en wegedoorn
Dagpauwoog Grote brandnetel
Distelvlinder Diverse distelsoorten, kleine klis, kaasjeskruid en brandnetels
Gehakkelde aurelia Grote brandnetel, hop, iep, aalbes
Groot koolwitje Koolsoorten en andere kruisbloemigen, zoals damastbloem en koolzaad, oost-indische kers
Icarusblauwtje Diverse klaversoorten, zoals hopklaver, rolklaver en gewone rupsklaver
Klein geaderd witje Kruisbloemigen, zoals look-zonder-look en pinksterbloem
Klein koolwitje Koolsoorten en andere kruisbloemigen, zoals damastbloem en koolzaad, oost-indische kers
Kleine vos Grote brandnetel
Kleine vuurvlinder Schapenzuring, veldzuring
Koninginnenpage Venkel, peen, dille en andere schermbloemigen
Landkaartje Grote brandnetel
Oranjetipje Look-zonder-look, pinksterbloem, damastbloem en judaspenning